Evaluatie van zorg

Tijdens het wekelijks huisbezoek door uw zorgcoördinator zal zij ook nagaan of u tevreden bent met de zorg. Zo nodig zal zij verbetermaatregelen treffen.

Daarnaast zal zij uw zorgplan steeds bijstellen en ieder half jaar evalueren.