ISO 9001

Sinds 29 april 2010 is Quality Care Thuiszorg de eerste en enige (thuis)zorgorganisatie in Suriname met een ISO-certificaat. ISO 9001 is een internationale standaard voor kwaliteitsmanagement.

Een dergelijk certificaat biedt u – de klant – nog meer zekerheid:
• dat datgene wat wij afspreken, wordt waargemaakt.
• dat u de kwaliteit ontvangt die wij beloven.
• dat er serieus wordt omgegaan met uw vragen en opmerkingen.
• dat wij met uw opmerkingen iedere keer weer proberen de zorg te verbeteren.

Kortom: Dat de afgesproken zorg, op de afgesproken tijd geboden wordt.