Klachtenprocedure Quality Care Thuiszorg (QCT)

Quality Care Thuiszorg is een lerende organisatie.
QCT werkt volgens een klachtenprocedure. In deze klachtenprocedure gaan wij uit van opmerkingen en klachten. Op basis van een door u gemaakte opmerking over iets waar u niet tevreden over bent kunnen we zaken verbeteren binnen onze organisatie. Uw kunt uw opmerking met uw zorgcoördinator bespreken. Zij zal vervolgens de juiste verbetermaatregelen treffen.

Tevens werken wij met officiële klachten. Dit zijn uitingen van onvrede waarvan u of wij vinden dat er direct in uw persoonlijke situatie actie ondernomen moet worden. Deze klachten worden dan ook direct door onze algemeen directeur Anne-Marie van Genderen persoonlijk behandeld. Of in haar afwezigheid door de Kwaliteitsmanager. Een klacht kan ook voorgelegd worden aan een onafhankelijke Klachtenadviseur.