Privacy verklaring

Quality Care Thuiszorg is ingeschreven in de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Paramaribo onder het nummer 42321 en gevestigd op de Sulfaatstraat 62 te Paramaribo.

Definities

o.g.v.  op grond van
vernietigen                                  definitief verwijderd
verwerkingsverantwoordelijke    aanspreekpunt en verantwoordelijk voor verwerkte persoonsgegevens
anamnese        de voorgeschiedenis en relevante omstandigheden van de ziekte of aandoening van de klant
gerechtvaardigd belang het belang voor mij, Quality Care Thuiszorg, afgewogen tegen    jouw belang, om jouw persoonsgegevens te verwerken

Artikel 1 Verwerking gegevens
Quality Care Thuiszorg is verwerkingsverantwoordelijke van de door u verstrekte persoonsgegevens.

Voor onderstaande diensten/ documenten verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Offerte:   

Voor- en achternaam, adres, geboortedatum, relatienummer zorgverzekeraar.
Quality Care Thuiszorg verwerkt deze gegevens op grond van het belang toestemming gevraagd. Bewaartermijn: 10 jaar (o.g.v. Wet belastingdienst Suriname)

Overeenkomst:  Klant: voor- en achternaam, meisjesnaam, adres, geboortedatum, geslacht, emailadres, telefoonnummer, relatienummer zorgverzekeraar, religie, dieet, medicijnen, naam huisarts, naam/namen specialisten, verpleegkundige anamnese, gevolgen of beperkingen, lichamelijke en psychosociale gezondheid, vaccinaties, allergieën, risicofactoren, mantelzorger voor- en achternaam.
Contactpersoon: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer.
Quality Care Thuiszorg verwerkt deze gegevens op grond van het belang uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: 10 jaar (o.g.v. Wet belastingdienst Suriname)
Factuur:  Klant: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, relatienummer zorgverzekeraar.
Contactpersoon: voor- en achternaam, adres, telefoonnummer.
Quality Care Thuiszorg verwerkt deze gegevens op grond van het belang uitvoering van de overeenkomst.
Bewaartermijn: 10 jaar (o.g.v. Wet belastingdienst Suriname)

Contactformulier:

Voor- en achternaam, emailadres, hulpvraag. Gegevens zodat contact met u kan worden opgenomen en uw vraag kan worden beantwoord. Quality Care Thuiszorg verwerkt deze gegevens op grond van het belang toestemming gevraagd.
Bewaartermijn: 10 jaar. We bewaren uw gegevens 10 jaar zodat wij u niet steeds opnieuw om dezelfde gegevens hoeven te vragen. Na 10 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

Review:  Voor- en achternaam.
Quality Care Thuiszorg vraagt toestemming om persoonsgegevens bij de review te vermelden voor marketing doeleinden.
Bewaartermijn: 5 jaar. Na 5 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.
WhatsApp:      Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, medische gegevens
Deze gegevens worden gebruikt voor de zorgovereenkomst.
Bewaartermijn: 5 jaar. Na 5 jaar worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

Quality Care Thuiszorg vraagt nooit meer gegevens dan dat wij nodig hebben om u goed te kunnen helpen.

Quality Care Thuiszorg heeft een wettelijk belang om gegevens 10 jaar voor de belastingdienst te bewaren. Na 10 jaar worden de gegevens in relatie tot offertes, overeenkomsten, facturen, aangeschafte diensten vernietigd.

Quality Care Thuiszorg heeft passende maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Voor de afhandeling van klachten worden voor- en achternaam klant, voor- en achternaam contactpersoon, adres, emailadres en telefoonnummer gevraagd zodat wij met u kunnen communiceren en uw klacht kunnen behandelen. Heeft u een klacht? Mail dan naar sylvia@qualitycarethuiszorg.com. Klachten worden twee jaar na afhandeling van de klacht (inclusief alle gegevens) verwijderd.

Artikel 2 Delen van persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan andere bedrijven verstrekt, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsuitvoering of omdat het wettelijk verplicht is. Quality Care Thuiszorg verwerkt gegevens in Nederland en in Suriname. Bedrijven zijn verplicht uw gegevens geheim te houden op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting.

Bedrijven waarmee mogelijk gegevens gedeeld worden:
• Stichting training en ontwikkeling;
• Accountant en assistent;
• Website host;
• ICT bedrijf;
• Adviseur en administratieve ondersteuning Nederland
• Zorgverzekeraar;
• Huisarts en specialisten;
• Zienhuizen.

Gegevens met andere medische specialisten worden gedeeld o.g.v. het belang toestemming gevraagd en om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst.

Artikel 3 persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Gegevens kunnen op verzoek ingezien, aangepast of verwijderd worden. Bent u het er niet mee eens dat wij uw gegevens verwerken? Dan mag u altijd bezwaar hier tegen indienen. Ook heeft u het recht om de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken alsmede het recht om Quality Care Thuiszorg te verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere aanbieder.

U kunt dit regelen door uw verzoek te mailen aan: sylvia@qualitycarethuiszorg.com

Niet alle gegevens kunnen verwijderd worden omdat Quality Care Thuiszorg een wettelijke verplichting heeft gegevens voor de belastingdienst te bewaren (10 jaar).

Artikel 4 Automatische verwerking
Quality Care Thuiszorg maakt geen gebruik van automatische verwerking. Alle gegevens worden door Quality Care Thuiszorg persoonlijk verwerkt.

Artikel 5 Slot
Soms wijzigt er wel eens wat of willen wij wat wijzigen en moet daarom de Privacyverklaring worden aangepast. Ons advies is daarom de privacyverklaring regelmatig opnieuw te raadplegen. Mocht er nog iets onduidelijk zijn, u vragen hebben of een opmerking over de privacyverklaring, mail dan naar sylvia@qualitycarethuiszorg.com.