VISIE EN KERNWAARDEN

“Als wij heel eerlijk zijn, willen wij gewoon de beste thuiszorgorganisatie in Suriname zijn. Wij willen kwalitatief hoogwaardige zorg bieden voor een goede prijs. Kwaliteit en klantgerichtheid zijn onze belangrijkste drijfveren”

De kwaliteit van Quality Care wordt onderkend door het ministerie van Volksgezondheid middels een officiële erkenning, medio 2007.
Maar net zo belangrijk is het feit dat de klant de diensten en werkwijze zeer waardeert.

Op deze site komen ook de klanten aan het woord, zij kunnen het beste zelf vertellen wat zij vinden.

In ieder geval onderscheidt Quality Care zich door continue focus op de volgende kernwaarden:

 • Klantgerichtheid: De Afgesproken zorg op de Afgesproken Tijd!
 • Commitment: Wij gaan daarbij tot het uiterste om de klant ten dienste te zijn.
 • Kwaliteit van zorg, waarvoor wij ook de erkenning hebben gekregen van het ministerie.
 • Ervaring: De oprichters hebben nu al tientallen jaren ervaring in de thuiszorg.
 • Een uitstekende prijs/kwaliteitverhouding. Dit geldt zowel voor individuele klanten als voor bedrijven.
  Omdat individuele klanten over het algemeen de kosten voor zorg zelf dienen te betalen, is een perfecte prijs/kwaliteitverhouding van groot belang.
  Voor (zorg)verzekeraars en overige bedrijven geldt vooral, dat wij een veel goedkoper alternatief zijn voor ziekenhuisopname, terwijl men gegarandeerd is van kwalitatief hoogwaardige zorg.

DE ORGANISATIE EN HAAR MEDEWERKERS

De oprichters/directie hebben bewust gekozen voor een organisatie die zo gesteld ‘lean and mean’ is. Oftewel, zo weinig mogelijk overhead en een organisatievorm die volledig gericht is op het snel en adequaat inspelen op zorgvragen.

Naast de verpleegkundig directeur, is haar team van verpleegkundig coördinatoren van belang bij de organisatie van zorg.
De verpleegkundig coördinator (VPC) is de contactpersoon voor de klant/familie/mantelzorg en evalueert continue de geleverde zorg en stelt deze waar nodig bij. Momenteel hebben wij vier verpleegkundig coördinatoren in dienst.

De uitvoerende medewerksters.

Vanzelfsprekend zijn zij onze ambassadeurs in het veld. De kwaliteit van hun werk is allesbepalend voor de klanttevredenheid.
Alle uitvoerend medewerkers zijn gediplomeerd door middel van een studie bij een erkende instelling. Wij hebben in dienst:

 • Verzorgenden
 • Bejaardenverzorgenden
 • Ziekenverzorgenden en
 • Verpleegkundigen (waaronder ook Diabetesverpleegkundigen en Kraamverpleegkundigen)

Als spin in het web is er onze Office Manager die een belangrijke taak vervult bij het eerste (klant)contact en de planning en organisatie van de zorg.

Momenteel – april 2009 – bestaat de organisatie uit ongeveer 70 mensen die structureel worden ingezet. Daarnaast worden nog eens 50 mensen tijdelijk of incidenteel ingezet.
Alle andere taken hebben wij zo veel als mogelijk uitbesteed zodat wij ons kunnen richten op wat voor ons het belangrijkste is, het leveren van kwalitatief hoogwaardige thuiszorg.

Een voordeel van deze organisatievorm is het feit dat wij daardoor een zeer scherpe prijs/kwaliteitsverhouding hebben, zowel voor individuele klanten als voor bedrijven.
Onze prijzen zijn al sinds de oprichting stabiel, ondanks alle economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren.