Uitvoering van zorg

De verzorgenden en verpleegkundigen gebruiken het zorgdossier voor overdracht, rapportage en registraties (o.a. aftekenlijst medicatie, bloeddruklijst etc). Het is dan ook belangrijk dat de verzorgende en/of verpleegkundige bij aanvang van haar dienst en bij het weggaan, het zorgdossier zorgvuldig doorneemt en bijhoudt voor de overdracht.