Zorg vergoed door zorgverzekeraars

Bent u via Staatsziekenfonds, Self Reliance of Assuria verzekert dan kunt u mogelijk als basiszorgverzekerde en na ziekenhuisopname in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) vergoeding van uw thuiszorg. Quality Care Thuiszorg (QCT) kan thuiszorg bij uw zorgverzekeraar aanvragen of u hierbij begeleiden. Wij hebben samenwerkingsverbanden met alle zorgverzekeraars in Suriname.

 • Staatsziekenfonds
  Het Staatsziekenfonds (SZF) biedt naast haar reguliere verzekering ook een Basiszorgverzekering (SVBZV) aan. Wanneer u één van deze zorgverzekeringen heeft, dan dient u de thuiszorg van SZF zelf aan te vragen via het Aanvraagformulier voor thuiszorg van SZF. Deze kunt u direct bij de Medische Dienst van het SZF indienen, waarbij de afhandeling binnen een dag geschiedt.
  U kunt bij uw aanvraag uw voorkeur voor Quality CareThuiszorg aangeven.
 • Self-Reliance & Assuria
  Quality Care Thuiszorg (QCT) kan thuiszorg voor u aanvragen, wanneer u verzekerd bent bij:
  – Self Reliance: Particulie zorgverzekering (PZS)
  – Assuria: Basiszorgverzekering Assuria (Azpas BZV) of Particuliere zorgverzekering (Azpas)
  Hiervoor kunt u het
  Formulier Medische indicatie met betrekking tot aanvraag thuiszorg, door uw specialist te laten invullen. Na uw aanmelding bij QCT, maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek. Volgens de zorgafspraken op basis van het intakegesprek, sturen wij een offerte -samen met de medische verklaring van de specialist- naar uw zorgverzekeraar om thuiszorg aan te vragen. Na goedkeuring door Self Reliance of Assuria volgt er een garantiebrief en kan QCT starten met het leveren van thuiszorg.