ONZE ZORG:

Palliatieve Zorg

Het bieden van begeleiding bij de laatste levensfase.

Bij palliatieve zorg wordt op basis van een gedegen intake gesprek bepaald welke – pakket van – zorgproducten geleverd worden. Dit kan van verpleegkundige tot en met huishoudelijke zorg zijn.

En wanneer nodig, 24 uur per dag.

Quality Care Thuiszorg is bij palliatieve zorg de spil in de zorgverlening en is er volledig op gericht de klant de best mogelijke zorg te bieden die de klant in staat stelt om de laatste levensfase respectvol en met de hoogst mogelijke kwaliteit van leven door te brengen. Hierdoor wordt de familie ontlast met zorgtaken in deze moeilijke periode. Waar nodig wordt met iedere betrokken discipline (*) afgestemd.
(*Denk aan: de psycholoog, de oncoloog, de anesthesist, de internist en/of de geestelijke begeleider, fysiotherapeut)

Door de jarenlange ervaring van Quality Care Thuiszorg op dit gebied, kan optimale zorg geleverd worden waarin QCT zich volledig aanpast aan de situatie en levert wat nodig is op dat moment. Door continue/dagelijkse bewaking van de kwaliteit van zorg door de zorgcoördinator, is de zorg altijd op maat toegesneden.

Deze zorg wordt geleverd door gediplomeerde verpleegkundigen en/of ziekenverzorgenden en waar mogelijk in combinatie met gediplomeerde verzorgenden.

Palliatieve Zorg: Tunny Vervuurt, over de zorg aan zijn zus gedurende haar laatste levensfase.