ONZE ZORG:

Verpleegkundige zorg

Het toepassen van verpleegtechnische handelingen zoals injecteren, wond- en stomaverzorging of het uitzetten van medicatie.

Verpleegkundige zorg vraagt specifieke vaardigheden die niet door particuliere personen of verzorgenden uitgevoerd kunnen worden. Dit betreffen vaak verpleegtechnische vaardigheden of zorg die specifieke kennis vereist. Deze zorg wordt gegeven aan bijvoorbeeld mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking, mensen met een chronisch ziekte zoals dementie/de ziekte van Alzheimer, de ziekte van Parkinson, diabetes, mensen met nierinsufficiëntie (denk aan mensen die nierdialyse ondergaan), ouderen met een beperking, ouderen met dementie of zieke mensen in de terminale fase.

Ook na een ziekenhuisopname wordt vaak voor een bepaalde periode verpleegkundige zorg ingezet, voor bijvoorbeeld wondverzorging, sondevoeding toedienen, katheter inbrengen, zuurstof toedienen, uitzuigen, injecteren, medicatie toedienen, infuus verzorgen en gedurende de revalidatieperiode bijvoorbeeld na een beroerte (hersenbloeding of –infarct/C.V.A), een operatie of een hartinfarct.

 

Onder verpleegkundige zorg verstaan wij ook Advies, Instructie en Voorlichting. Het bieden van begeleiding aan de klant en de familie of begeleiders (de zogenaamde mantelzorg), waarbij u kunnen adviseren over alles wat met uw gezondheid te maken heeft. Denk aan voorlichting bij diabetes; advisering over hulpmiddelen of verzorging van een ziek familielid en voorlichting over chronische ziekten en de gevolgen daarvan.

Deze zorg wordt geleverd door gediplomeerde verpleegkundigen of ziekenverzorgenden.